!-- End Google Tag Manager (noscript) →

אסף גולד

משרד שעבר שיפוץ קל כשמרבית השינוי הוא בהלבשה אתגר גדול שניצב בפניי הוא הכניסה למשרדים שהיא דרך מסדרון ארוך וצר לכן הושקעה מחשבה לעצב כניסה נעימה ואסתטית, כאשר אין במשרד חלל רחב ומשותף כמעט בכלל, כל איזור ציבורי קיבל תשומת לב מיוחדת במחשבה ליצור חיבור חברתי חזק יותר בקרב העובדים

תפריט נגישות